آیا تابحال به این موضوع فکر کرده اید که برای جلوگیری از تعارض ها، چطور باید با فرد مقابل رفتار کنیم؟

باید به این نکته توجه داشته باشیم که ادراک و دیدگاه هر فردی با فرد دیگر متفاوت است و لزوما همه مانند ما فکر نمی کنند.

گاهی اوقات تصمیم های ما ممکن است طبق خواسته فرد مقابل نباشد و باعث رنجش وی شود.

 

شاید این جمله رو شنیده باشید که میگه :

با افراد آنگونه رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود.

 

ممکن است همیشه عکس العمل ما باعث رنجش فرد مقابل نشود اما احتمالا اثربخشی مورد نظر ما را هم نخواهد داشت. به طور مثال شخصی که از دریافت کتاب یا یک شاخه گل حس خوبی دریافت می کند، ممکن است از دریافت پول نقد به عنوان هدیه ناراحت نشود اما به میزان دریافت کتاب یا گل هم خوشحال نخواهد شد!

 

پیشنهاد من تغییر قانون طلایی رفتار متقابل هست. یعنی :

با افراد آنگونه رفتار کنید که دوست دارند با آنها رفتار شود.

 

 

حالا با این اوصاف چکار کنیم ؟

شاید باورتان نشود اما یک چیزی وجود دارد به نام صحبت کردن 🙂

گفتگو و صحبت کردن می تواند باعث شود متوجه دیدگاه فرد مقابل نسبت به مسائل شویم. البته نباید این موضوع را با بحث کردن اشتباه بگیریم! متاسفانه برخی از ما قبل اینکه به حرف های فرد مقابل گوش دهیم، می خواهیم به او پاسخ دهیم و تلاش می کنیم نظر خود را به او تحمیل کنیم. این نوع صحبت کردن نه تنها باعث پیدا شدن راه حل و برطرف شدن مشکل نمی شوید، بلکه معمولا گره مشکل را کور خواهد کرد.

صحبت کردن گوش شنوا می خواهد. یعنی اول باعت بدون قضاوت و با دید مثبت به حرف های فرد مقابل گوش کنیم و به این موضوع توجه داشته باشیم که توقعات و خواسته های هر فرد بسته به شرایط و تیپ شخصیتی او متفاوت است. بعد می توانیم در مورد موضوع مورد بحث راه حلی پیدا کنیم.