گاهی اوقات بدون آنکه متوجه باشیم با توجه نکردن به نحوه ارتباطات خود، هر روز از دوستان و عزیزانمان دورتر می شویم.

کافی است یکبار نگاهی به لیست مخاطبین تلفن همراه خود بیاندازیم و به این موضوع فکر کنیم که چقدر با همه افراد ارتباط درست و موثر داریم. گاهی اوقات زودتر از آنچه فکر میکنیم دیر میشود و با درگیر شدن در روزمرگی ها هر روز بیشتر از هم فاصله میگیریم.

اصلا تابحال به این فکر کرده ایم که میخواهیم با چند نفر از این افراد ارتباط خود را حفظ کنیم؟ یا فقط به تعداد مخاطبین خود اضافه کرده ایم؟!

بهتر است قبل از آنکه دیر شود اولویت های خود را بازنگری کرده و برای تقویت ارتباطات سالم و موثر با دوستان خود اقدام کنیم.