علی نقدی ملاطی
من عاشق یادگیری و کسب تجربه های جدید هستم. از یک جایی به بعد تصمیم گرفتم وارد دنیای هیجان انگیز آموزش بشم. سایت گام نخست رو در همین راستا ایجاد کردم و به داشتن همراهانی چون شما افتخار می کنم.